ثبت نام نهایی فراخوان طرح ایده به سوی دانشگاه بهتر

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه با همکاری معاونت دانشجویی و فرهنگی وپژوهشکده شهید طاهری برگزار می کند:

 برنامه معاونت پژوهشی و فناوری با همکاری معاونت دانشجویی، فرهنگی و پژوهشکده شهیدطاهری است که هدف از این رویداد شناسایی مشکلات دانشگاه و همچنین ارائه راهکار از طرف دانشجویان جهت حل مشکلات دانشگاه است که دانشجویان باید در گروه های دو الی چهار نفره شرکت کرده و راهکارهای خود را بیان کنند که طبق داوری تیم های باامتیاز بالا انتخاب گردیده و برنده رویداد اعلام خواهند شد. جوایز تیم‌ها به صورت زیر است:

 تیم اول چهل میلیون ریال

تیم دوم سی میلیون ریال

تیم سوم بیست میلیون ریال

موضوعات:


۱. افزایش فعالیت‌های پژوهشی و سوق دادن دانشگاه به ماهیت اصلی خودش( صنعتی)

۲. کاهش چالش های اداری

۳. صرفه‌جویی در مصرف انرژی

۴. شادابی و نشاط دانشجویان

۵. کاهش افت تحصیلی و افسردگی دانشجویان

 ۶. آسیب های اجتماعی

۷. بهبود مسائل رفاهی

۸. تسهیل؛ تسریع و تکریم در فرآیندهای اداری

۹. کارآفرینی و مهارت آموزی

۱۰. دانشگاه نسل۴مهلت ثبت نام 3 اردیبهشت 1403 

مهلت ارسال ایده‌ها تا 15خرداد1403