سیستم آزمون، ثبت نام و اعلام نتایج دانشگاه صنعتی شیراز


بسمه تعالی


دانشجویان گرامی جهت دریافت گواهی نامه آزمون بسندگی زبان (شهریورماه 96) میتوانند از روز سه شنبه 1396/07/18 به سرکارخانم خیراتی فرد(آموزش دانشکده فیزیک)مراجعه نمایند.

                                                                                      باتشکر


 {{r.Name|farsi}}

شروع ثبت نام: {{r.RegStart|farsi}}
خاتمه ثبت نام: {{r.RegFinish|farsi}}
شروع ویرایش: {{r.EditStart|farsi}}
خاتمه ویرایش: {{r.EditFinish|farsi}}
شروع پیگیری ثبت نام: {{r.TrackningStart|farsi}}
خاتمه پیگیری ثبت نام: {{r.TrackningFinish|farsi}}

 {{r.Name|farsi}}